Để ngăn ngừa dịch Covid-19 hiện Elite Tour cùng vinpearl phối hợp điều chỉnh hoạt động các cơ sở lưu trú của vinpearl như sau 1. Cơ sở lưu trú tại Vinpe…

Đọc thêm