Để ngăn ngừa dịch Covid-19 hiện Elite Tour cùng vinpearl phối hợp điều chỉnh hoạt động các cơ sở lưu trú của vinpearl như sau Xem các khách sạn giá ưu đãi…

Đọc thêm