Cập nhật giá vé Vinwonders Phú Quốc mới nhất:

Vé tiêu chuẩn:

+ Người lớn (>=140cm): 950.000 vnđ

+ Trẻ em từ 1m – dưới 1m4: 710.000 vnđ

+ Trẻ em dưới 1m: Miễn phí

+ Khách người cao tuổi >=60 tuổi: 710.000 vnđ


Vé Vinwonders Nha Trang giá bao nhiêu?

Giá vé có cáp treo:

- Vé tiêu chuẩn cáp treo 2 chiều:

  + Khách >=1m4: 950.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 710.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 710.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé tiêu chuẩn cáp treo 1 chiều:

  + Khách >=1m4: 850.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 640.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 640.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé chiều tà sau 16 giờ có cáp treo 2 chiều:

  + Khách >=1m4: 660.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 500.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 500.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé cho người dân địa phương cáp treo 2 chiều:

  + Khách >=1m4: 650.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 430.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 430.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé Vinwonders Nha Trang không cáp treo:

  + Khách >=1m4: 800.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 600.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 600.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé Vinwonders Nha Trang sau 16 giờ không cáp treo:

  + Khách >=1m4: 560.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 420.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 420.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

 

- Vé cho người dân địa phương không cáp treo:

  + Khách >=1m4: 500.000 vnđ

  + Khách từ 1m - <1m4: 360.000 vnđ

  + Khách >=60 tuổi: 360.000 vnđ

  + Khách dưới 1m: Miễn phí

** Hiện tại, cáp treo Nha Trang chưa hoạt động trở lại nên các bạn xem giá không cáp treo nhé!


Cập nhật giá vé Vinwonders Nam Hội An mới nhất

  - Giá vé tiêu chuẩn:

    + Người lớn (>=1m4): 600.000 vnđ

    + Trẻ em (>=1m & <1m4): 450.000 vnđ

    + Người cao tuổi (>=60 tuổi): 450.000 vnđ

    + Trẻ em <1m: Miễn phí

 

  - Giá vé sau 15 giờ:

    + Người lớn (>=1m4): 420.000 vnđ

    + Trẻ em (>=1m & <1m4): 320.000 vnđ

    + Người cao tuổi (>=60 tuổi): 320.000 vnđ

    + Trẻ em <1m: Miễn phí

 

 

  - Giá vé người dân địa phương

    + Người lớn (>=1m4): 360.000 vnđ

    + Trẻ em (>=1m & <1m4): 270.000 vnđ

    + Người cao tuổi (>=60 tuổi): 270.000 vnđ

    + Trẻ em <1m: Miễn phí

** Vé cho người dân địa phương áp dụng tại thời điểm có chương trình. Người dân địa phương và người cao tuổi hãy mang theo căn cước công dân để được hưởng chính sách giá ưu đãi.

** Giá vé trên có thể thay đổi phụ thuộc vào chính sách giá mới hoặc chính sách ưu đãi tại thời điểm đặt.


>> Đặt phòng Vinpearl Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An giá tốt